Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (Rozwój e-zdrowia)

Data publikacji: 12.03.2020 r.

W związku z pojawieniem się środków finansowych w wysokości 1 172 289,56 PLN (wynikających ze zmiany kursu Euro w miesiącu marcu; 1 euro = 4,3124) podjęliśmy decyzję o podwyższeniu dofinansowania dla projektu nr WNDRPLD.07.01.02-10-0002/19 złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu do pierwotnie wnioskowanej kwoty dofinansowania, tj. 2 573 970,00 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach

 
Top