Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Data publikacji: 28.02.2020 r.

W związku z dostępnością w ramach Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) środków finansowych w wysokości 1 504 658,38 PLN, podjęliśmy decyzję o wyborze do dofinansowania na obniżonym poziomie projektu nr WND-RPLD.07.01.02-10-0002/19 złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu. Był to jedyny projekt znajdujący się na liście rezerwowej, w związku z czym została ona uchylona.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top