Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

 
Top