Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych

Data publikacji: 14.08.2019 r.

Poniżej publikujemy wyniki oceny formlanej wniosków o dofinanowanie projektów złożonych w ramach konkursu dotyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych (w zakresie typów projektów: rozwój e-zdrowia). Ocenę przeprowadziliśmy w terminie od 24 maja do 9 sierpnia 2019 roku.

Wyniki oceny formalnej

 
Top