Zmiana regulaminu konkursu poświęconego programom profilaktycznym dotyczącym chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 10.01.2020 r.

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Zmiana dotyczy zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 2 434 573,98 EUR co stanowi 10 447 243,86 PLN.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9.01.2020)

Wykaz zmian w regulaminie

 
Top