Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu poświęconego programom profilaktycznym dotyczącym chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 24.10.2019 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu poświęconego programom profilaktycznym dotyczącym chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Lista wniosków

 
Top