Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego - Miasto Łódź

Data publikacji: 09.09.2019 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego - Miasto Łódź.

Lista wniosków

 
Top