Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji - Kształcenie zawodowe - miasto Łódź

Data publikacji: 15.11.2019 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego - miasto Łódź.

Lista projektów

 
Top