Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego infrastruktury opieki społecznej

Data publikacji: 16.08.2019 r.

W ramach działania dotyczącego infrastruktury opieki społecznej pojawiły się wolne środki w wyskości 3 639 995,01 zł. W związku z tym zwróciliśmy się do Powiatu Łódzkiego Wschodniego z propozycją podwyższenia dofinansowania złożonego projektu do pierwotnie wnioskowanej kwoty (tj. 3 544 92,63 zł). Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę wyskości dofinansowania.

Zwróciliśmy się również do Powiatu Sieradzkiego, którego projekt znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej, czy nadal wyraża chęć uzyskania dofinansowania dla swojego projektu. W tym przypadku wnioskodawca zrezygnował z możliwości uzyskania dofinansowania.

Wobec powyższych zmianie uległa lista projektów wybranych do dofinansowania, natomiast lista rezerwowa została uchylona.

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zmianach z 13.08.2019

 
Top