Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego infrastruktury opieki społecznej

Data publikacji: 26.04.2018 r.

W związku ze zmianami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z 18 kwietnia 2018 roku konieczna okazała się zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego infrastruktury opieki społecznej. Zmiany wymagał również załącznik nr 4 do regulaminu konkursu, który opisuje kryteria wyboru projektów dla działania VII.3 infrastruktura opieki społecznej.

pdfWykaz zmian w regulaminie407.92 KB

pdfRegulamin konkursu680.66 KB

pdfZałącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej744.3 KB

 
Top