Lista umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Data publikacji: 01.02.2019 r.

Poniżej przedstawiamy listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w styczniu 2019 roku w ramach konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 - Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

pdfLista umów262.04 KB

 
Top