Informacja o umowie o dofinansowanie zawartej w lipcu 2019 roku w ramach konkursu dotyczącego infrastruktury opieki społecznej

Data publikacji: 16.07.2019 r.

Poniżej przedstawiamy informacje o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w lipcu 2019 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 - Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej RPO WŁ na lata 2014 - 2020.

Informacja o umowie

 
Top