Aktualizacja kwoty dofinansowania projektu pozakonkursowego „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków"

Data publikacji: 08.08.2019 r.

Uchwałą nr 1115/19 z dnia 06.08.2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego dokonał aktualizacji kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” złożonego przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.


Wartość przyznanego dofinansowania obecnie wynosi 143 315 448,02 PLN.

Szczegółowe informacje o projekcie

 
Top