Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - transport kolejowy

Data publikacji: 25.07.2019 r.

Zmianie uległa treść wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”. W związku z dokonaną zmianą Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 19.06.2019 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie uchwały nr 875/19 w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była zmiana treści wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 143 315 449 PLN.

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie po aktualizacji

 
Top