Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Data publikacji: 03.12.2018 r.

Projekt nr WND.RPLD.03.04.00-10-0004/18, pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków” złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top