Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach transportu kolejowego

Data publikacji: 17.12.2018 r.

Projekt nr WND.RPLD.03.04.00-10-0004/18, pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew – Kutno na odcinku Zgierz – Ozorków”  złożony przez PKP PLK S.A. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 76,09  % punktów. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-003/18.

 
Top