Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Koluszki - Odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 04.07.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/19, pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”. złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 947/19 z dnia 02.07.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 3 197 062,50 PLN.

Szczegółowe informacje o projekcie

 
Top