Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 10.05.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/19, pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top