Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki - Odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 10.06.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/19, pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 91,78 % punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/18.

 
Top