Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów - Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

 
Top