Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostały przekazane do dalszej oceny w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

 
Top