Zwiększenie alokacji w konkursie dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

Data publikacji: 15.05.2018 r.

W konkursie dotyczącym konkurencyjności przedsiębiorstw i ich pracowników, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, zwiększyliśmy całkowitą kwotę środków na dofinansowanie projektów i obecnie wynosi 13 549 106,20 EUR (przed zmianą 12 000 000,00 EUR) co stanowi 56 159 690,28 PLN* (przed zmianą 49 738 800,00 PLN).

Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest skierowanie do etapu negocjacji wszystkich pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej.
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.
*Wg kursu 1 EUR= 4,1449

 
Top