Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

 

6 marca 2018 r. ogłosiliśmy konkurs w ramach Podziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (nr naboru Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/18).


Dostępne środki to niemal 50 mln zł!

Cel konkurs?

Konkurs ma wyłonić podmioty (operatorzy), które na opracowanym przez siebie systemie będą przekazywały do przedsiębiorców bony rozwojowe, a następnie je rozliczały. Operatorzy muszą wykazać się odpowiednim potencjałem finansowym oraz doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Termin naboru

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 6 kwietnia do 12 kwietnia 2018 roku

Typ projektów

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.


Grupa docelowa:

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy posiadający jednostkę organizacyjną (siedzibę, oddział, filię) na terenie województwa łódzkiego.


Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

 
Top