Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej w konkursie dotyczącym powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - aktualizacja listy

Data publikacji: 08.05.2018 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opikę nad dziećmi w wieku do lat 3. Aktualizacja listy jest wynikiem uzupełnienia warunków formalnych.

pdfZaktualizowana lista wniosków220.53 KB

 
Top