Informacja dotycząca problemów technicznych z formularzem wniosku dla konkursu z Działania 10.1

Data publikacji: 10.04.2018 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia o problemach technicznych związanych z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/18, dotyczące braku możliwości zaznaczenia w części IX Oświadczenia jednocześnie oświadczenia dotyczącego dofinasowania z Resortowego Programu Maluch+, jak i oświadczenia dotyczącego rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku, na stronie konkursu został zamieszczony poprawiony formularz wniosku.

W związku z tym, iż skorygowany formularz udostępniony został w okresie trwania naboru informujemy, iż IOK dopuszcza, aby:

  • wnioskodawcy, którzy wypełnili wniosek oznaczyli odpowiednie pole przy jednym z oświadczeń odręcznie;
  • wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek a nie zaznaczyli jednego z oświadczeń, dokonali uzupełnienia na etapie weryfikacji warunków formalnych.
 
Top