Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej w konkursie dotyczącym powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 27.04.2018 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

pdfLista wniosków218.48 KB

 
Top