Informacje dotyczące personelu medycznego angażowanego do projektów EFS, zatrudnionego na podstawie kontraktu medycznego

Data publikacji: 23.01.2018 r.

W związku z konkursem RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/17 poniżej publikujemy informacje dotyczące wymogów w zakresie personelu medycznego angażowanego do projektów EFS, zatrudnionego w podmiotach leczniczych na podstawie tzw. kontraktu medycznego. Informacje obejmują pismo z odpowiedzią Ministerstwa Rozwoju i zapytanie Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym Województwa Łódzkiego. Zagadnienie kontraktu medycznego było poruszane na spotkaniu informacyjnym  w Łodzi w dniu 12 stycznia 2018 r.

 

 
Top