Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 25.01.2019 r.

Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/17 dla Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

pdfLista umów381.91 KB

 
Top