Lista wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach KOP powołanej dla konkursu z Poddziałania X.3.2

Data publikacji: 08.02.2018 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

pdfLista wniosków154.72 KB

 
Top