Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 06.12.2017 r.

6 grudnia 2017 r. zmianie uległ regulamin konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w weiku do lat 3. Opis wprowadzonych zmian znajduje się w wykazie zmian do regulaminu.

pdfRegulamin konkursu1.41 MB

pdfWykaz zmian w regulaminie221.34 KB

 
Top