Zmiana formularza w konkursie z Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 17.11.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na otrzymane informacje o problemach technicznych związanych z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu, dotyczących braku możliwości edytowania pola w formularzu, na stronie konkursu został zamieszczony poprawiony formularz wniosku. Dotyczy Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 
Top