Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Data publikacji: 12.09.2017 r.

Informujemy, że projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0018/17, pn. „Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –część 1” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1205/17 z dnia 11.09.2017 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 5 124 791,96 PLN.

 
Top