Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 29.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0018/17, pn: ” Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –część 1” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,46 % punktów.

 
Top