Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź - Termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0018/17, pn: ”Racjonalizacja zużycia energii-termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - część 1” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top