Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego w Gminie Parzęczew dofinansowana z Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 05.09.2017 r.

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie Gminy Parzęczew” złożony przez Gminę Parzęczew został wybrany do dofinansowania.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Parzęczew poprzez budowę i modernizację infrastruktury energooszczędnego oświetlenia publicznego. Planowane prace przełożą się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza. Podjęte działania mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie etapy, od projektowania, poprzez realizację na promocji projektu kończąc.

Obniżenie zapotrzebowania na energię dodatkowo związane jest w sposób bezpośredni z redukcją wydatków ponoszonych przez gminę na energię elektryczną.

Dzięki połączeniu zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia ulicznego oraz systemów redukcji mocy, sterowania i zarządzania systemem z prawidłowym procesem projektowania oświetlenia gmina Parzęczew będzie postrzegana jako gmina ekologiczna, przyjazna środowisku. Użytkownikami będą głównie mieszkańcy gminy Parzęczew oraz przyjezdni.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 243 859,01 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020240.33 KB

 
Top