Projekt „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowiacach" został wybrany do dofinansowania

Data publikacji: 05.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0015/17, pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” złożony przez Powiat Łódzki Wschodni został wybrany do dofinansowania.

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach. Planowane prace termomodernizacyjne obejmują swoim zakresem cały budynek. Od piwnic, aż po dach. Zmodernizowany zostanie także system grzewczy, oraz system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Projekt obejmuje róznież prace towarzyszące, od przygotowania dokumentacji, przez nadzór inwestorski i konserwatorski, na promocji projektu kończąc.

Odbiorcami projektu będą pemnsjonariusze i pracownicy DPS oraz lokatorzy zamieszkujący wynajmowane mieszkania, a pośrednio mieszkańcy całego województwa, ze względu na poztywny wpływ projektu na środowisko naturalne.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 374 953,45 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.52 KB

 
Top