Wyniki oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Nowosolna

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/17, pn. ”Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top