Zmiana Zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W dn. 22 maja 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 617/17 zmieniającą uchwałę Nr 706/15 w sprawie: przyjęcia Zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zasady zostały opracowane w oparciu o przyjęte przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Dokument obowiązuje od dn. 22 maja 2017 r.

pdfZasady przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020488.78 KB

docxOpis zmian do Zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202018.17 KB

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-05-22
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top