Zmiany w zasadach przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

W dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1329/15 w sprawie: zmiany uchwały nr 706/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst zmienionego dokumentu.

Dokument obowiązuje od 25 listopada 2015 r.

pdfZasady przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020341.68 KB

pdfOpis zmian do Zasad przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020198.4 KB

Dodatkowe informacje

  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków, Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top