Zasady przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

24.05.2019

24 maja 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 706/15 w sprawie przyjęcia zasad przygotowania studium wykonalności w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Zasady zostały opracowane w oparciu o Ministra Inwestycji i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Dokument obowiazuje od 24 maja 2019 r.

pdfZasady przygotowania studium wykonalności528.94 KB

pdfOpis zmian344.33 KB

 
Top