Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice"

Data publikacji: 21.04.2017 r.

Informujemy, że w treści ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie z 13 kwietnia 2017 r. dla projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice" nastąpiła omyłka pisarska w zakresie kwoty dofinansowania wskazanej w § 3 pkt 1.

Prawidłowa, maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 500 000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), a nie jak wskazano wcześniej 1 400 000 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych).

Skorygowana treść wezwania dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Pozostałe dane oraz załączniki pozostają bez zmian.

 


Top