Zmiana wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)

W dn. 12 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 439/17 zmieniającą uchwałę Nr 930/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powiela i uzupełnia warunki i procedury w nich określone.

Wytyczne programowe obowiązują od dn. 12 kwietnia 2017 r.


pdf Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1.34 MB
pdfOpis zmian do Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1.43 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-04-12
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top