Przyjęcie wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Data publikacji: 16.08.2016 r.

W dn. 16 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 930/16 w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).
Dokument został przygotowany zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz powiela i uzupełnia warunki i procedury w nich określone.
Wytyczne programowe obowiązują od dn. 16 sierpnia 2016 r.

pdfWytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR)1.3 MB

 
Top