Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego Projektów B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 27.12.2016 r.

Informujemy, iż w wyniku podjęcia Uchwały Nr 1718/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr 1364/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-015/16 dla Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zmianie ulega treść § 9 ust. 4  oraz § 11 ust. 11 Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym należy zapoznać się z zaktualizowanymi dokumentami znajdującymi się w zakładce „Niezbędne dokumenty”.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top