Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 29.07.2016 r.

28 lipca br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, już po raz drugi, ogłosiło konkurs dotyczący promocji gospodarczej regionu.

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, a także do jednostek naukowych i szkół wyższych. Dofinansowane mogą zostać projekty przewidujące:

  • przygotowanie i promocję kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
  • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
  • organizację i udział w przedsięwzięciach, ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi ponad 22 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 12 do 29 września 2016 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top