Zmiana regulaminu konkursu w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Data publikacji: 21.12.2016 r.

W związku ze zmianą regulaminu konkursu i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zaktualizowano dokumentację konkursową. Aktualne informacje o konkursie umieszczone są na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top