Konkurs z Poddziałania X.3.2. Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu RPO WŁ 2014-2020 - zmiana formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Informujemy o zmianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
Zmianie uległy wyłącznie funkcjonalności pliku Excel.

xlsZałącznik nr 1- Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Poddziałania X.3.21.86 MB

 
Top