Informacja o wybranych projektach do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla Działania III.4 Transport Kolejowy.

Data publikacji: 06.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą nr 1563/16 z dnia 30 listopada 2016 roku wyłonił projekty do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów – Osi Priorytetowej III Transport, Działania III.4 Transport Kolejowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania137.99 KB

 
Top