Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru z Działania III.4 Transport Kolejowy.

Data publikacji: 06.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą nr 1562/16 z dnia 30 listopada 2016 roku wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu w związku z faktem, iż dofinansowanie złożonego projektu przekracza kwotę wskazaną w Regulaminie Konkursu Zarząd Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 41, ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach przedmiotowego konkursu. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfRegulamin Konkursu Zamkniętego9.9 MB

 
Top