Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych”

Data publikacji: 26.10.2021 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 15 listopada 2021 r., godz. 9:00-14:00.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Robert Mangold - absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Ekspert w zakresie funduszy unijnych m.in.: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert oceniający projekty współfinansowane przez szwajcarsko-polski Program Współpracy. Redaktor merytoryczny periodyku "Pomoc finansowa UE dla przedsiębiorców 2007 - 2013" Beck Info Biznes. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. w zakresie rozliczeń́ w handlu zagranicznym, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomiki UE, prawa UE w szkołach wyższych Dolnego Śląska. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców. Posiada doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu inwestycji, kontraktów i prowadzeniu postepowań́ przetargowych. Współpracuje z kancelariami prawnymi w zakresie prawa konkurencji oraz umów. Specjalizuje się̨ w prawie gospodarczym UE, prawie administracyjnym i budowlanym, prawie konkurencji i prawie zamówień́ publicznych. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji książkowych i artykułów na temat procesów integracji w UE i pomocy publicznej.

Dla kogo?

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Źródła prawa budowlanego i zmiany w 2021 r.
 2. Podstawowe pojęcia w prawie budowlanym i dokumenty w rozpoczęciu i prowadzeniu robót budowlanych.
 3. Umowa na roboty budowlane – elementy.
 4. Procedura uproszczona, proces budowlany, samowola, obiekt budowlany, roboty budowlane.
 5. Oddanie obiektu do użytkowania, decyzje środowiskowe, studium wykonalności a inwestycje budowlane.
 6. Postęp rzeczowo-finansowy projektu.
 7. Projekty inwestycyjne.
 8. Koszty kwalifikowalne w projektach inwestycyjnych.
 9. Błędy w rozliczaniu projektów

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2021-11-15
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top