Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych”

Data publikacji: 12.09.2022 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne pt. „Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych”.

Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 29 września 2022 w godz. 8:30-14:30, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 30 września 2022 w godz. 8:30-14:30, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII,
 • 3 października 2022 w godz. 8:30-14:30, sala konferencyjna, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź, piętro XVII.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi r.pr. Barbara Pietrzak – Każarnowicz. Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Współpracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialna za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (KPA, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne - umowy). Doświadczony trener z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestnik prac legislacyjnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener i wykładowca wyniesione ze szkoleń dla różnych instytucji - od firm polskich i międzynarodowych korporacji, poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej. To, wraz z działalnością publicystyczną, stworzyło specyficzne podejście do prowadzonych szkoleń. Praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do potrzeb i oczekiwań uczestników są ich nieodzownym elementem, a prowadzone burze mózgów podczas omawiania studiów przypadków i dyskusje bazują także na doświadczeniach i wiedzy samych uczestników przyśpieszając proces przyswajania wiadomości.

Dla kogo

Do skorzystania ze szkolenia zapraszamy osoby zainteresowane tematyką.

Program szkolenia

 1. Zasady opisu przedmiotu zamówienia, w tym użycie nazw własnych jako wyjątek od zasady i wymagania dopuszczenia równoważności przedmiotu zamówienia oraz podania kryteriów oceny równoważności.
 2. Przedmiotowe środki dowodowe (oznakowanie, certyfikaty, etykiety) – nowe reguły ich składania i uzupełniania.
 3. Wymogi związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, w zamówieniach na usługi i roboty budowlane, w tym jak wypełnić obowiązki w zakresie kontroli uwzględniając ochronę danych osobowych i jakie sankcje przewidzieć za brak umów.
 4. Podział zamówienia na części – uprawnienie czy obowiązek, podział na pakiety (zadania) w jednym postępowaniu czy części w odrębnych postępowaniach, podział jakościowy lub ilościowy zamówienia.
 5. Rodzaje warunków, jak zachować ich proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia.
 6. „Okres” spełniania warunków, czy i kiedy można wydłużyć tzw. okres referencyjny doświadczenia.
 7. Nowe wymagania wobec konsorcjum wykonawców obowiązki dokumentacyjne.
 8. Ocena przez zamawiającego wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich.
 9. Termin i okres upublicznienia SWZ w zależności od wartości zamówienia, forma i termin zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi przez zamawiającego.
 10. Termin składania podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu, jak rozumieć ich „aktualność na dzień złożenia”, reguły uzupełniania.
 11. Zmiany w zakresie formy podmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzania za zgodność itp.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Rekrutacja zakończona

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Planowane
 • Data: od 2022-09-29 do 2022-10-03
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top